11 Mar 2012

Welcome to my life

No digas:
''me rechazó'', di ''perdió la oportunidad''.
''nunca le gusté'', di ''no me valoró''.
''terminó'', di ''algo nuevo empezó''.

No comments:

Post a Comment